Choose language

Scientific Board

 • prof. Vassil Kirov, Bulgarian Academy of Sciences
 • prof. David Ost, Hobart and William Smith Colleges, USA
 • prof. Paul Stewart, Grenoble Ecole de Management
 • dr Violetta Zentai, Central European University
 • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krystyna Janicka, prof. nadzw. IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Adam Mrozowicki, prof. nadzw. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Julia Kubisa, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, Uniwersytet Śląski
 • dr Dominika Polkowska (UMCS)
 • dr Olga Czeranowska (UW)
 • dr Bartosz Mika (UG)
Sekcja Socjologii Pracy