Choose language

Cykl konferencji Społeczne Granice Pracy/ Social Boundaries of Work

Cykl konferencji międzynarodowych „Społeczne granice pracy”

Od roku 2014 Sekcja Socjologii Pracy organizuje cykl konferencji Społeczne granice pracy (Social boundaries of work). Jest to przedsięwzięcie o zasięgu międzynarodowym, ukierunkowane na podjęcie dyskusji na temat współczesnego znaczenia pracy.

Pierwsza, z konferencji Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI wiecznym kapitalizmie odbyła się we Wrocławiu 14-15 listopada 2014 roku i była poświęcona problematyce przemian pracy w obliczu zachodzących zjawisk ekonomicznych, instytucjonalnych oraz kulturowych. Konferencję uświetniła obecność międzynarodowych gości specjalnych, m.in. Prof. Guya Standinga oraz Prof. Jane Hardy.

Druga z konferencji – Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, miała miejsce 12-13 listopada 2015 w Zielonej Górze. Jej tematyka dotyczyła pracy poza formalnym zatrudnieniem oraz nietypowych form zatrudnienia. Gośćmi specjalnymi byli m.in. Prof. Klaus Dörre, Prof. Katharina Bluhm, Prof. Jane Hardy oraz Prof. Kazimierz Sowa.

Trzecia z konferencji – Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach odbyła się w dniach 27-28 października w Katowicach. Gośćmi specjalnym byli m.in. Prof. Paul Stewart oraz Prof. Vera Trappmann. W czasie obrad odbył się również panel praktyków z udziałem liderów ogólnopolskich związków zawodowych.

Czwarta konferencja – Społeczne granice pracy. Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie – odbyła się w dniach 25-26 października 2019 w Gdańsku koncentrowała się na  na zagadnieniu władzy oraz wiedzy i ich relacji do problemu pracy i jej przemian we współczesnej gospodarce. Gośćmi specjalnymi byli m.in. Prof. Pun Ngai, Prof. Jean Pierre  Durand, Prof. Prof. Johan Soderberg oraz Prof. Vassil Kirov.

Piąta konferencja Polityki i ideologie pracy odbyła się 28-29 października 2020 roku w Warszawie, z powodów pandemicznych – na Zoomie. Gośćmi specjalnymi byli prof. Ursula Huws, prof. Guglielmo Meardi, prof. David Ost, dr hab. Mikołaj Lewicki, prof. Wiesława Kozek, prof. Jacek Kurczewski i prof. Ruth Milkman.

Szósta edycja konferencji odbędzie się w 2022 r. w Lublinie pod hasłem Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji.

Sekcja Socjologii Pracy