Choose language

Sekcja Socjologii Pracy na XVIII Zjeździe Socjologicznym

Za nami XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, który odbył się we wrześniu 2022r. w Warszawie.

Sekcja Socjologii Pracy zaznaczyła na nim swoją obecność i działania, co nas bardzo cieszy. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w tym roku postanowiły przekazywać swoją składkę na rzecz Sekcji.

Podczas spotkania biznesowego przedstawiliśmy sprawozdanie z aktywności w latach 2019-2022 i przedyskutowaliśmy plany na najbliższą kadencję, w tym pomysł na nową edycję konferencji Social Boundaries of Work w maju 2024 we Wrocławiu. Planujemy dyskutować tam o krytycznej perspektywie w badaniach nad pracą.

Wybraliśmy zarząd w składzie:

  • Julia Kubisa (UW), przewodnicząca
  • Adam Mrozowicki (UWr), wiceprzewodniczący
  • Dominika Polkowska (UMCS), wiceprzewodnicząca
  • Ewa Giermanowska (UW), sekretarz
  • Olga Czeranowska (SWPS), skarbniczka
  • Sławomira Kamińska-Berezowska (UŚ), członkini zarządu
  • Bartosz Mika (UG), członek zarządu
  • Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ, UW) członkini zarządu

Zorganizowaliśmy dwie grupy tematyczne:

  • Future of Work in the (Post)Pandemii Reality
  • Perspektywa intersekcjonalna w badaniach nad pracą

Obie były zdecydowanie udane, z wieloma ciekawymi referatami i inspirującymi dyskusjami.
Relacje fotograficzne z tych wydarzeń dostępne są na FB Sekcji https://www.facebook.com/SSPPTS

Sekcja Socjologii Pracy współorganizowała również sesję półplenarną w ramach Tematu 4 „Społeczeństwo niepewności”:
pt. „Praca, reprodukcja społeczna i mobilizacja w warunkach (post)pandemicznej rzeczywistości społecznej.
Jednym z prelegentów był Adam Mrozowicki, a sesję poprowadziła Julia Kubisa.

Zapis sesji dostępny jest na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8f178yw8S44

Zachęcamy do obejrzenia, zapis tej sesji to wspaniała inspiracja naukowa, polityczna i aktywistyczna.

Zachęcamy również do zapoznania się ze sprawozdaniem Sekcji z działalności w latach 2019-2022 Sprawozdanie Sekcja Socjologii Pracy PTS 2019 2022

Sekcja Socjologii Pracy