Choose language

Projekt badawczy Nestorzy socjologii pracy

Projekt „Nestorzy socjologii pracy”

Projekt badawczy pt. Nestorzy socjologii pracy w Polsce o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny” realizowany jest od końca 2015 roku przez Zarząd Sekcji i z udziałem członków Sekcji Socjologii Pracy.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest udokumentowanie – za pomocą wywiadów pogłębionych z elementami metodologii historii mówionej/wywiadów biograficznych – doświadczeń nestorów polskiej socjologii pracy związanych z instytucjonalizacją subdyscypliny w latach 1960-1970 w Polsce, a także ich ścieżek zawodowych i kierunków badań po 1989 roku, w warunkach jej kryzysu. Planujemy realizację przynajmniej 15 wywiadów pogłębionych oraz przygotowanie publikacji zawierającej zarówno autoryzowane fragmenty rozmów, jak i krótkie analizy zespołu badawczego. 

 

W związku z badaniami “Nestorzy socjologii pracy” ukazały się następujące publikacje:

 

  • Mrozowicki, Adam (2019) Sociology of Work in Poland, w: Stewart, Paul, Duran, Jean-Pierre, Richea, Maria-Magdalena (red.) The Palgrave Handbook of the Sociology of Work in Europe, Cham: Palgrave Macmillan, s. 253-285.
  • Mrozowicki, Adam (2018), „Socjologiczne analizy stosunków przemysłowych w Polsce: kierunki badań i role zawodowe socjologów w warunkach transformacji systemowej po 1989 roku”, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9(1): 109-124.
  • Czarzasty, Jan, Mrozowicki, Adam (2018) “Industrial relations in Poland: Historical background, institutional evolution and research trends”, Employee Relations Vol. 40 Issue: 4, pp.674-691, https://doi.org/10.1108/ER-04-2017-0082
  • Mrozowicki, Adam (2018), „Socjologiczne analizy stosunków przemysłowych w Polsce: kierunki badań i role zawodowe socjologów w warunkach transformacji systemowej po 1989 roku”, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9(1): 109-124 .
  • Kolasińska, Ewa (2017) Relacje między zawodem a pracą w Polsce. Przegląd poglądów, Władza Sądzenia nr 13.
  • Giermanowska, E., Kolasińska, E., Mrozowicki, A., Róg-Ilnicka, J. (2016) ‘Tradition, present and future of the sociology of work in Poland: reflections on the project “Doyens of sociology of work”’, Warsaw Forum of Economic Sociology 7(13): 89-104.
  • Mrozowicki, Adam, Stewart, Paul, Zentai, Violetta (2015) Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation”, Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, red. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 19-34.
  • Mrozowicki, Adam (2015) Socjologia pracy w Polsce – perspektywy odbudowy subdyscypliny, Humanizacja pracy 1(279): 13-29.
Sekcja Socjologii Pracy