Choose language

Projekt badawczy Nestorzy socjologii pracy

Projekt „Nestorzy socjologii pracy”

Projekt badawczy pt. Nestorzy socjologii pracy w Polsce o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny” realizowany jest od końca 2015 roku przez Zarząd Sekcji i z udziałem członków Sekcji Socjologii Pracy.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest udokumentowanie – za pomocą wywiadów pogłębionych z elementami metodologii historii mówionej/wywiadów biograficznych – doświadczeń nestorów polskiej socjologii pracy związanych z instytucjonalizacją subdyscypliny w latach 1960-1970 w Polsce, a także ich ścieżek zawodowych i kierunków badań po 1989 roku, w warunkach jej kryzysu. Planujemy realizację przynajmniej 15 wywiadów pogłębionych oraz przygotowanie publikacji zawierającej zarówno autoryzowane fragmenty rozmów, jak i krótkie analizy zespołu badawczego. 

Sekcja Socjologii Pracy