Choose language

Publikacje pokonferencyjne

W latach 2013-2019 Sekcja Socjologii Pracy PTS patronowała czterem numerom specjalnym czasopism poświęconych tematyce „Społecznych granic pracy” oraz jednej pracy zbiorowej:

  1. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna (red.) (2015) Forum Socjologiczne. Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 292 strony.
  2. Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (red.) (2015) Humanizacja pracy. Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie, nr 3, Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 325 stron.
  3. Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (red.) (2015) Warsaw Forum of Economic Sociology Vol 6, Numer 1 (11).
  4. Bartoszek, Adam, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (2018) Przegląd Socjologiczny 67(3) – redakcja numeru.
  5. Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna, Mrozowicki, Adam (2017) Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Sekcja Socjologii Pracy