Politics and ideologies of work | Polityki i ideologie pracy

IV SBW – Gdańsk 2018

Społeczne Granice Pracy. Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie

Koncepcja

Program

Pierwsza sesja plenarna SBW – Katowice 2018

Druga sesja plenarna SBW – Katowice 2018