Wybierz język

II SBW – Zielona Góra 2015

Społeczne granice pracy.
Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach
(12-13 listopada 2015, Zielona Góra)

Koncepcja

Program

Sekcja Socjologii Pracy