Politics and ideologies of work | Polityki i ideologie pracy

II SBW – Zielona Góra 2015

Społeczne granice pracy.
Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach
(12-13 listopada 2015, Zielona Góra)

Koncepcja

Program

Pierwsza sesja plenarna SBW – Katowice 2018

Druga sesja plenarna SBW – Katowice 2018