Wybierz język

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika/uczestniczki Konferencji Społeczne Granice Pracy 2020.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: pts@ifispan.edu.pl

Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez administratora w celu:

– uczestnictwa w Konferencji Społeczne Granice Pracy 2020 organizowanej on-line w dniach 28-29 października 2020 roku,

– realizacji marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy, w ramach uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie kontaktu w związku z udziałem w wydarzeniu oraz przesyłanie informacji stanowiących marketing bezpośredni produktów i usług.

W związku z art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f we wskazanych celach przetwarzamy dane takie jak:

  • imię i nazwisko
  • instytucja
  • e-mail

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz otrzymania informacji stanowiących marketing bezpośredni.

Inne dane niż zebrane za pośrednictwem ankiety nie będą przetwarzane przez Administratora.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi kadrowo-księgowe oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przetwarzane będą przez okres organizacji wydarzenia, złożenia sprzeciwu wobec otrzymywania informacji stanowiących marketing bezpośredni oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa w szczególności okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Administrator informuje, że nie przetwarza danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Sekcja Socjologii Pracy