PTSSekcja Socjologii Pracy
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

we współpracy z:

– Oddziałem Warszawskim PTS

– Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych WSNSIR Uniwersytetu Warszawskiego


Komitet Organizacyjny:

  • dr hab. Julia Kubisa, Uniwersytet Warszawski (przewodnicząca)
  • dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Adam Mrozowicki, prof. nadzw. UWr, Uniwersytet Wrocławski
  • dr Olga Czeranowska, Uniwersytet SWPS
  • dr Mateusz Karolak, Uniwersytet Wrocławski
  • dr Beata Kowalczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza
  • dr Bartosz Mika, Uniwersytet Gdański
  • mgr Dobrosław Mańkowski, Uniwersytet Gdański
  • mgr Alicja Palęcka, Uniwersytet Warszawski
  • mgr Katarzyna Rakowska, Uniwersytet Warszawski

Konferencja jest współfinansowana przez Komitet Badawczy nad Ruchami Pracowniczymi  Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (RC44 Research Committee on Labour Movements). Jest to jedna z szeregu inicjatyw regionalnych, będących odpowiedzią na zmiany wywołane przez COVID-19. Celem RC44 jest wspieranie międzynarodowych badań nad ruchami pracowniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli zarówno w stosunkach przemysłowych, jak i na arenie politycznej. Informacje na temat działalności RC44 oraz sposobów przystąpienia do organizacji można znaleźć na stronie: http://www.rc44labour.org.

Imprimir


Konferencja współfinansowana przez Fundację im. Friedricha Eberta
www.feswar.org.pl

logo_FES_samo_jpg_2000px


Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy DNK/SP/463947/2020

MNiSW_pl2