Wybierz język

Organizatorzy

PTSSekcja Socjologii Pracy
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

we współpracy z

Instytutem Socjologii, WFiS Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Komitet Organizacyjny:

  • dr Dominika Polkowska – przewodnicząca (UMCS)
  • dr hab. Julia Kubisa, prof. UW (UW)
  • dr hab. Adam Mrozowicki prof. UWr (UWr)
  • dr hab. Ewa Giermanowska (UW)
  • dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska (UŚ)
  • dr Olga Czeranowska (UW)
  • dr Bartosz Mika (UG)
  • dr Karolina Podgórska (UMCS)
  • mgr inż. Emil Bartkiewicz (UMCS)

Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Badawczego nad Ruchami Pracowniczymi  Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (RC44 Research Committee on Labour Movements). Jest to jedna z szeregu inicjatyw regionalnych, będących odpowiedzią na zmiany wywołane przez COVID-19. Celem RC44 jest wspieranie międzynarodowych badań nad ruchami pracowniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli zarówno w stosunkach przemysłowych, jak i na arenie politycznej. Informacje na temat działalności RC44 oraz sposobów przystąpienia do organizacji można znaleźć na stronie: http://www.rc44labour.org.

Imprimir


Konferencja współfinansowana przez Fundację im. Friedricha Eberta
www.feswar.org.pl

logo_FES_samo_jpg_2000px


Sekcja Socjologii Pracy