Wybierz język

O nas

Sekcja Socjologii Pracy jest jedną z najstarszych sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Na działalność, funkcje i kształt Sekcji, oprócz czynników administracyjnych, istotny wpływ miały zmieniające się otoczenie społeczno-kulturowe oraz warunki ekonomiczne. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku – Sekcja, kierowana najpierw przez Aleksandra Matejkę, a potem (od 1970 do  1993) przez Wiesława Jędrzyckiego, pełniła ważną integracyjną rolę, tj. zrzeszała obok socjologów akademickich także tzw. socjologów zakładowych, rozproszonych po przedsiębiorstwach przemysłowych na terenie całego kraju, przez co przyczyniła się do profesjonalizacji socjologii.

Wraz z transformacją ustrojową po 1989, Sekcja, kierowana od 1993 do 2006 przez Wiesławę Kozek,  starała się wypracować nowe formuły funkcjonowania. Obecnie, zawód socjologa obecny jest w różnych środowiskach, począwszy od tradycyjnego środowiska akademickiego, poprzez komercyjne ośrodki badawcze, a skończywszy na sektorze publicznym, organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych.

Sekcja Socjologii Pracy organizuje seminaria, grupy tematyczne oraz konferencje, na których podejmowane są aktualne problemy socjologii pracy – ze szczególnym naciskiem na problemy społecznego znaczenia pracy, przemian organizacji pracy oraz rynku pracy. W roku 2015 do Sekcji zapisanych było przeszło sto socjolożek i socjologów z całego kraju.

Sekcja Socjologii Pracy zaangażowana jest w dwa „flagowe” przedsięwzięcia: cykl konferencji międzynarodowych „Społeczne granice pracy” (http://www.socialboundariesofwork.pl/) oraz projekt badawczy nad historią socjologii pracy w Polsce pt. „Nestorzy socjologii pracy w Polsce o procesach instytucjonalizacji, deinstytucjonalizacji i odbudowy subdyscypliny”.

Zarząd  Sekcji Socjologii Pracy

Od roku 2006 do 2012, zastępując Wiesławę Kozek, Przewodniczącym Sekcji był Maciej Kryszczuk, a Członkiem Zarządu Slaviana Holc i, na krótko, Marcin Marciniszyn.

W czasie Zjazdu PTS w Szczecinie w 2016 roku,  ukonstytuował się nowy zarząd na kadencję 2013-2016:

 • Adam Mrozowicki (przewodniczący)
 • Joanna Róg-Ilnicka (wiceprzewodnicząca)
 • Zbigniew Galor (członek zarządu),
 • Elżbieta Kolasińska (członek zarządu, sekretarz)
 • Slaviana Holc (członek zarządu)

W 2016 roku do Zarządu dołączyła p.o. członka zarządu i skarbnika Olga Czeranowska.

W czasie XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku w 2016 roku ukonstytuował się nowy Zarząd na kadencję 2016 – 2019:

 • Adam Mrozowicki – przewodniczący,
 • Joanna Róg – Ilnicka – wiceprzewodnicząca,
 • Elżbieta Kolasińska – członek zarządu i sekretarz,
 • Olga Czeranowska – członek zarządu i skarbnik,
 • Zbigniew Galor – członek zarządu,
 • Ewa Giermanowska – członek zarządu,
 • Sławomira Kamińska – Berezowska – członek zarządu.

W czasie XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu w 2019 roku ukonstytuował się nowy Zarząd na kadencję 2019 – 2022:

 • Julia Kubisa – przewodnicząca,
 • Adam Mrozowicki – wiceprzewodniczący,
 • Olga Czeranowska – członkini zarządu i skarbnik,
 • Ewa Giermanowska – członkini zarządu, odpowiedzialna za przygotowanie protokołów z pracy Sekcji i Zarządu oraz opiekę nad nagrodą im. Aleksandra Matejki,
 • Sławomira Kamińska-Berezowska – członkini zarządu, odpowiedzialna za gromadzenie dokumentacji Sekcji i nadzór nad sprawozdaniami,
 • Bartosz Mika – członek zarządu, odpowiedzialny za listę mailingową i stronę konferencji „Społeczne granice pracy/ Social boudaries of work”,
 • Dominika Polkowska – członkini zarządu, odpowiedzialna za fanpage Sekcji na Facebooku https://www.facebook.com/SSPPTS/. 

Z Zarządu Sekcji odeszły Joanna Róg-Ilnicka i Elżbieta Kolasińska.

W czasie XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Warszawie w 2022 roku ukonstytuował się nowy Zarząd na kadencję 2022 – 2025:

 • Julia Kubisa (UW), przewodnicząca
 • Adam Mrozowicki (UWr), wiceprzewodniczący
 • Dominika Polkowska (UMCS), wiceprzewodnicząca
 • Ewa Giermanowska (UW), sekretarz
 • Olga Czeranowska (SWPS), skarbniczka
 • Sławomira Kamińska-Berezowska (UŚ), członkini zarządu
 • Bartosz Mika (UG), członek zarządu
 • Katarzyna Rabiej-Sienicka (UW) członkini zarządu

Sprawozdanie Sekcja Socjologii Pracy PTS 2019 2022

Sekcja Socjologii Pracy