Wybierz język

Koncepcja 2022

Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji, która odbędzie się w Lublinie w dniach 19-20 maja 2022.

            W centrum zainteresowań szóstej odsłony konferencji znalazła się tym razem cyfryzacja, która dotyka praktycznie wszystkich sfer naszego życia (po)pandemicznego. W szczególności interesuje nas rola technologii cyfrowych w kontekście pracy. Dostrzegamy również problem pogłębiania nierówności społecznych, zwłaszcza w czasie pandemii. Chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób cyfryzacja wpływa na istniejące i nowe instytucje naszego życia społecznego. W jaki sposób aktorzy społeczni wykorzystują cyfrowe narzędzia i platformy do tworzenia własnych strategii adaptacji i oporu? Czy i w jaki sposób platformy cyfrowe i narzędzia cyfrowe legitymizują społeczne, polityczne i ekonomiczne nierówności i ideologie w sferze pracy i mobilności? Jak cyfryzacja wpływa na powstawanie instytucji społecznych?

            Oczywistym kontekstem odpowiedzi na powyższe pytania w 2022 r. jest pandemia COVID-19 i (po)pandemiczny kryzys społeczno-gospodarczy. Wiele wskazuje na to, że pandemia przyspieszyła trend cyfryzacji w sferze pracy, prowadząc do dalszej ekspansji zdalnych form pracy, gospodarki platformowej oraz innych form innowacji organizacyjnych i technicznych.

            Całość tematyki dotyczącej nierówności społecznych i nowych znaczeń pracy w erze cyfryzacji interesuje nas w kontekście międzynarodowym i porównawczym, łącząc ją z wymiarami zróżnicowania społecznego takimi jak pochodzenie, płeć, położenie klasowe, niepełnosprawność i inne. Zależy nam na uchwyceniu wielości transnarodowych zależności i podobieństw procesów związanych z (po)pandemicznymi przemianami w świecie pracy w kontekście cyfryzacji.

W konferencji wystąpienia w charakterze keynote speakers wygłoszą:

Alex J. Wood – University of Bristol, UK

Renata Włoch – University of Warsaw, Poland

Marta Kahancová – Central European Labour Studies Institute, Slovakia

Virginia Doellgast – Cornell University, USA

Vassil Kirov – Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Dominika Polkowska – Maria Curie-Sklodowska University, Poland,

Bartosz Mika – University of Gdansk, Poland

            Zachęcamy do przesyłania abstraktów wystąpień.

 

Terminy:

Uwaga nowy termin: 15.01.2022 – przesyłanie abstraktów – 500 słów – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

https://forms.gle/SpHKWTjSL4SvNcmu6

 17.02.2022 – ogłoszenie listy przyjętych abstraktów

15.03.2022 – wczesna opłata konferencyjna (400 zł dla pracowników akademickich i innych uczestników posiadających stałą afiliację / 200 zł dla doktorantów)

05.04.2022 – późna opłata konferencyjna (460 zł dla pracowników akademickich i innych uczestników posiadających stałą afiliację / 230 zł dla doktorantów)

19-20.05.2022 – konferencja w Lublinie

 

udział w wydarzeniach konferencji bez prezentacji – 200 PLN (płatność do 05.04.2022)

 

 

Sekcja Socjologii Pracy