• 1 września 2020 r. – decyzja o przyjęciu abstraktów
  • 28 – 29 października 2020 r.  – konferencja