Wybierz język

Zgłoszenie

Zobacz

Program

Zobacz

Rada naukowa

Zobacz

Organizatorzy

Zobacz

Materiały wideo

Koncepcja 2022

Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji, która odbędzie się w Lublinie w dniach 19-20 maja 2022.

            W centrum zainteresowań szóstej odsłony konferencji znalazła się tym razem cyfryzacja, która dotyka praktycznie wszystkich sfer naszego życia (po)pandemicznego. W szczególności interesuje nas rola technologii cyfrowych w kontekście pracy. Dostrzegamy również problem pogłębiania nierówności społecznych, zwłaszcza w czasie pandemii. Chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób cyfryzacja wpływa na istniejące i nowe instytucje naszego życia społecznego. W jaki sposób aktorzy społeczni wykorzystują cyfrowe narzędzia i platformy do tworzenia własnych strategii adaptacji i oporu? Czy i w jaki sposób platformy cyfrowe i narzędzia cyfrowe legitymizują społeczne, polityczne i ekonomiczne nierówności i ideologie w sferze pracy i mobilności? Jak cyfryzacja wpływa na powstawanie instytucji społecznych?

            Oczywistym kontekstem odpowiedzi na powyższe pytania w 2022 r. jest pandemia COVID-19 i (po)pandemiczny kryzys społeczno-gospodarczy. Wiele wskazuje na to, że pandemia przyspieszyła trend cyfryzacji w sferze pracy, prowadząc do dalszej ekspansji zdalnych form pracy, gospodarki platformowej oraz innych form innowacji organizacyjnych i technicznych.

            Całość tematyki dotyczącej nierówności społecznych i nowych znaczeń pracy w erze cyfryzacji interesuje nas w kontekście międzynarodowym i porównawczym, łącząc ją z wymiarami zróżnicowania społecznego takimi jak pochodzenie, płeć, położenie klasowe, niepełnosprawność i inne. Zależy nam na uchwyceniu wielości transnarodowych zależności i podobieństw procesów związanych z (po)pandemicznymi przemianami w świecie pracy w kontekście cyfryzacji.

W konferencji wystąpienia w charakterze keynote speakers wygłoszą:

Alex J. Wood – University of Bristol, UK

Renata Włoch – University of Warsaw, Poland

Marta Kahancová – Central European Labour Studies Institute, Slovakia

Virginia Doellgast – Cornell University, USA

Vassil Kirov – Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Dominika Polkowska – Maria Curie-Sklodowska University, Poland,

Bartosz Mika – University of Gdansk, Poland

            Zachęcamy do przesyłania abstraktów wystąpień.

 

Terminy:

Uwaga nowy termin: 15.01.2022 – przesyłanie abstraktów – 500 słów – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

https://forms.gle/SpHKWTjSL4SvNcmu6

 17.02.2022 – ogłoszenie listy przyjętych abstraktów

15.03.2022 – wczesna opłata konferencyjna (400 zł dla pracowników akademickich i innych uczestników posiadających stałą afiliację / 200 zł dla doktorantów)

05.04.2022 – późna opłata konferencyjna (460 zł dla pracowników akademickich i innych uczestników posiadających stałą afiliację / 230 zł dla doktorantów)

19-20.05.2022 – konferencja w Lublinie

 

udział w wydarzeniach konferencji bez prezentacji – 200 PLN (płatność do 05.04.2022)

 

 

Kolejna edycja

SBW 2022

Odbędzie się już za

dni
godzin
minut
sekund

Poprzednie Edycje

Warszawa
2022

Sekcja Socjologii Pracy na XVIII Zjeździe Socjologicznym

Za nami XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, który odbył się we wrześniu 2022r. w Warszawie. Sekcja Socjologii Pracy zaznaczyła na nim swoją obecność i działania, co nas bardzo cieszy. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w tym roku postanowiły przekazywać swoją składkę na rzecz Sekcji.

Warszawa
2022

Nowy Zarząd wybrany na kadencję 2022-2025!

Miło nam poinformować, że podczas zebrania członkiń i członków Sekcji Socjologii Pracy PTS wybrano zarząd Sekcji na kadencję 2022-2025 w składzie:

Sekcja Socjologii Pracy