Politics and ideologies of work | Polityki i ideologie pracy

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego do 15 czerwca 2020 r.

Wszystkie abstrakty zostaną poddane wstępnej ocenie przez Komitet Organizacyjny i recenzji przez członków Rady Naukowej konferencji. W przeciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia wyślemy Państwu wiadomość potwierdzającą jego otrzymanie.

UWAGA: prosimy o podanie numeru NIP oraz pełnego adresu instytucji, na którą ma zostać wystawiona faktura.

W przypadku więcej niż jednego/ej autora/ki referatu prosimy o zaznaczenie tego w formularzu oraz wymienienie wszystkich współautorów. Oprócz tego, wszyscy autorzy i autorki, którzy zamierzają osobiście uczestniczyć w konferencji, powinni zarejestrować się osobno podając swoje pełne dane.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: socialboundariesofwork@gmail.com

Formularz proszę wypełnić w języku planowanego wystąpienia (j. polski lub j. angielski).

 

 

 

 

Pierwsza sesja plenarna SBW – Katowice 2018

Druga sesja plenarna SBW – Katowice 2018