III SBW – Katowice 2017

Społeczne granice pracy.
Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies
(27-28 października 2017, Katowice)

Koncepcja

Program

SGP 2017 – fotorelacja z Katowic

3rd International Conference

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji