Politics and ideologies of work | Polityki i ideologie pracy

Organizatorzy

PTSSekcja Socjologii Pracy
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

we współpracy z:

– Oddziałem Warszawskim PTS

– Instytutem Socjologii WFiS oraz Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych WSNSIR Uniwersytetu Warszawskiego


Komitet Organizacyjny:

  • dr hab. Julia Kubisa, Uniwersytet Warszawski (przewodnicząca)
  • dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Adam Mrozowicki, prof. nadzw. UWr, Uniwersytet Wrocławski
  • dr Olga Czeranowska, Uniwersytet Warszawski
  • dr Mateusz Karolak, Uniwersytet Wrocławski
  • dr Beata Kowalczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza
  • dr Bartosz Mika, Uniwersytet Gdański
  • mgr Dobrosław Mańkowski, Uniwersytet Gdański
  • mgr Alicja Palęcka, Uniwersytet Warszawski
  • mgr Katarzyna Rakowska, Uniwersytet Warszawski

 

 

Pierwsza sesja plenarna SBW – Katowice 2018

Druga sesja plenarna SBW – Katowice 2018