Organizatorzy

PTSSekcja Socjologii Pracy
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

we współpracy z:

WNS_UG_logo– Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

– Oddziałem Gdańskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


Komitet Organizacyjny:

  • dr Bartosz Mika, Uniwersytet Gdański (przewodniczący)
  • dr hab. Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, Uniwersytet Śląski
  • dr Elżbieta Kolasińska, Uniwersytet Gdański
  • dr Joanna Róg-Ilnicka, Sekcja Socjologii Pracy, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  • mgr Olga Czeranowska, Uniwersytet Warszawski
  • mgr Mateusz Karolak, Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Dobrosław Mańkowski, Uniwersytet Gdański
  • mgr Weronika Kamińska, Uniwersytet Gdański

Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw. UG_logo pion


Społeczne granice pracy. Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie – zadanie finansowane w ramach umowy 769/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

MNiSW_pl2


Patronat medialno-telewizyjnyTVP3 2016


Patronat prasowy

LOGO_DzBaltyckiBEZ

SGP 2017 – fotorelacja z Katowic

3rd International Conference

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji