Politics and ideologies of work | Polityki i ideologie pracy

Opłaty konferencyjne

Wysokość opłat konferencyjnych:

  • pełna (dla pracowników akademickich i innych uczestników posiadających stałą afiliację):
    early bird 300 PLN (płatność do 31 lipca 2020 r.); late fee 400 PLN (płatność do 15 września 2020 r.)
  • zmniejszona (dla studentów i doktorantów):
    early bird 150 PLN (płatność do 31 lipca 2020 r.); late fee 200 PLN (płatność do 15 września 2020 r.)
  • udział w wydarzeniach konferencji bez prezentacji:
    early bird 100 PLN (płatność do 31 lipca 2020 r.); late fee 150 PLN (płatność do 15 września 2020 r.)

Pierwsza sesja plenarna SBW – Katowice 2018

Druga sesja plenarna SBW – Katowice 2018