Politics and ideologies of work | Polityki i ideologie pracy

Terminy

  • lipiec 2020 r. – decyzja o przyjęciu abstraktów
  • 31 lipca 2020 r. – termin wniesienia obniżonej opłaty konferencyjnej (early bird fee)
  • 15 września 2020 r. – termin wniesienia standardowej opłaty konferencyjnej (late fee)
  • 28 – 29 października 2020 r.  – konferencja

 

Pierwsza sesja plenarna SBW – Katowice 2018

Druga sesja plenarna SBW – Katowice 2018